info@belladente.cz

Opava: +420 725 393 141

Hranice: +420 774 272 747

Úsměv dělají zuby

Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaný lékařský obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí odchylných poloh zubů, nesouladu ve vztahu zubních oblouků a čelistí. Hlavním úkolem v praxi je včasná diagnóza, prevence, ovlivnění vývoje a léčba anomálií chrupu a odchylek okolních tkání. Ortodontické anomálie jsou dle závažnosti definovány jako nesprávné postavení jednotlivých zubů, skupin zubů nebo čelistních kostí. Cílem ortodontické léčby je vyvážený estetický a funkční celek.

Ortodontická léčba má mnoho tváří, ale všechny mají společné jedno: na jejím úspěšném konci by měl být spokojený pacient s esteticky i funkčně vyhovujícím chrupem a často i zlepšenou estetikou obličeje. K tomuto výsledku se však u různých pacientů dospěje různým způsobem. U někoho se jedná např. o léčbu fixním aparátem o trvání 1,5 roku s cca 2letou stabilizací snímacími aparáty, u jiného může jít o dlouholetý proces, při němž se vystřídá řada technik a způsobů léčby, často i ve spolupráci s jinými medicínskými obory. Výsledek by poté měl být stabilní, avšak v příslušném vztahu k normálním fyziologickým změnám chrupu během vývoje. Někdy je třeba pro stabilitu výsledku vykonat více, než je obvyklé, někdy je třeba dokonce podporovat dosažený stav až do konce života.

Ortodontickou léčbu smí provádět pouze specialista, který se po studiu stomatologie po dobu tří let komplexně připravoval na akreditovaném univerzitním pracovišti. Věnuje se prevenci a léčbě ortodontických problémů.

Vytvořilo studio www.ARSYLINE.cz