info@belladente.cz

Opava: +420 725 393 141

Hranice: +420 774 272 747

Úsměv dělají zuby

Vhodný věk

Vhodný věk pro zahájení ortodontické léčby není stejný pro všechny ortodontické vady. Liší se podle typu vady, v některých případech i podle míry její výraznosti. V zásadě se začíná ortodontická léčba tehdy, jestliže v reálném čase pravděpodobně přinese vyřešení a dokončení léčby anomálie nebo výrazný přínos v rámci mezioborové spolupráce. Ortodontická léčba může být úspěšná v každém věku. Biologický proces zapojený do pohybu zubu je stejný u dospělých i dětí. Jen u dospělých je třeba brát větší ohled na stav chrupu a závěsného aparátu zubu. Pro úspěch ortodontické léčby u dospělých i dětí je totiž velmi důležité zdraví zubů, dásní a podpůrných tkání.

Ortodontista rozhoduje o tom, zda a jakým způsobem bude léčba zahájena. Musí vzít v úvahu předpoklad dalšího vývoje anomálie. Velmi důležitý je zájem pacienta o léčbu a samozřejmě úroveň ústní hygieny. Pro zubního lékaře je někdy obtížné posoudit vhodný věk pro zahájení léčby, proto je bezpečnější odeslat pacienta co nejdříve, obzvláště když sám projeví zájem.

Vytvořilo studio www.ARSYLINE.cz